Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Hộp Chữ Nhật Ghép Lớn (23x11x5cm) 54,000 54,000 Xóa
Tổng 54,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm