Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 GẬY 4 CHÂN ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO 160,000 160,000 Xóa
Tổng 160,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm