Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Bộ đại phẫu Gia súc 25 chi tiết 12,000,000 12,000,000 Xóa
Tổng 12,000,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm