Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 ỐNG NGHE TRẺ EM (NEW) DUPLEX 2.0 BABY 1,235,000 1,235,000 Xóa
Tổng 1,235,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm