Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 ỐNG NGHE NGƯỜI LỚN DUPLEX ( NEW) 2.0 1,105,000 1,105,000 Xóa
Tổng 1,105,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm