Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Nhiệt kế điện tử đo ở trán MC-720 1,079,000 1,079,000 Xóa
Tổng 1,079,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm