Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Dụng cụ đo huyết áp cơ Microlife AG1-20 320,000 320,000 Xóa
Tổng 320,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm