Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 ALPK2 500V FT-801 - Máy đo huyết áp đồng hồ 429,000 429,000 Xóa
Tổng 429,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm