Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Máy xông mũi họng cao cấp Mist Tokyo Japan 779,000 779,000 Xóa
Tổng 779,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm