Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 MÁY ĐO HUYẾT ÁP ALP K2 ĐỒNG HỒ 500V - ỐNG NGHE FT-801 479,000 479,000 Xóa
Tổng 479,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm