Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Muối rửa mũi xoang cao cấp Nasopure - Made in USA (40 túyp muối) 599,000 599,000 Xóa
Tổng 599,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm