Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Nệm Hơi Chống Loét Apex 1000 - Tây Ban Nha 1,500,000 1,500,000 Xóa
Tổng 1,500,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm