Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 BĂNG HỖ TRỢ ĐÙI HIỆU OLYMPIAN D35 129,000 129,000 Xóa
Tổng 129,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm