Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 VỚ CHỐNG GIÃN TĨNH MẠCH HIỆU COMPREZON D41/D42/D43 499,000 499,000 Xóa
Tổng 499,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm