Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 VỚ CHỐNG NGHẼN MẠCH MÁU DVT-18 D39 và D40 469,000 469,000 Xóa
Tổng 469,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm