Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 BĂNG HỖ TRỢ CỔ CHÂN HIỆU OLYMPIAN D30 155,000 155,000 Xóa
Tổng 155,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm