Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 BĂNG HỖ TRỢ CỔ TAY HIỆU OLYMPYAN LOẠI MỞ RỘNG 159,000 159,000 Xóa
Tổng 159,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm