Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 NẸP KẸP CỔ TAY HIỆU DYNA DÙNG CHO CẢ 2 TAY 249,000 249,000 Xóa
Tổng 249,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm