Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 TÚI ĐEO TAY HIỆU DYNA LOẠI CAO CẤP 230,000 230,000 Xóa
Tổng 230,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm