Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 NẸP KẸP CỔ TAY TRÁI HIỆU DYNA 200,000 200,000 Xóa
Tổng 200,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm