Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 DỤNG CỤ TẬP KHỚP BÀN TAY VÀ MU BÀN TAY 339,000 339,000 Xóa
Tổng 339,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm