Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 DỤNG CỤ TẬP CÁC KHỚP ĐỐT NGÓN TAY 759,000 759,000 Xóa
Tổng 759,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm