Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 MÁY ĐO HUYẾT ÁP BẮP TAY CH-456 1,049,000 1,049,000 Xóa
Tổng 1,049,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm