Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 ĐAI CỐ ĐỊNH THẮT LƯNG CỘT SỐNG HIỆU DYNA LOẠI THOÁNG KHÍ 550,000 550,000 Xóa
Tổng 550,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm