Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 ĐAI XƯƠNG SƯỜN HIỆU SEGO LOẠI THOÁNG KHÍ 319,000 319,000 Xóa
Tổng 319,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm