Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 ĐAI BÓ CỔ HIỆU DYNA DÙNG CHO DU LỊCH VÀ NGỒI LÂU TRƯỚC MÁY TÍNH 189,000 189,000 Xóa
Tổng 189,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm