Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Máy xông mũi họng nén khí NE-C801KD 1,019,000 1,019,000 Xóa
Tổng 1,019,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm