Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Máy massage đấm 2 đầu đèn hồng ngoại ITM 1,920,000 1,920,000 Xóa
Tổng 1,920,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm