Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Bồn massage chân tạo sóng có Hồng Ngoại WBM 2,950,000 2,950,000 Xóa
Tổng 2,950,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm