Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Máy mát xa xoa bóp bấm huyệt MPD 4,070,000 4,070,000 Xóa
Tổng 4,070,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm