Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Đệm massage ô tô đấm rung có đèn hồng ngoại MCC 3,100,000 3,100,000 Xóa
Tổng 3,100,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm