Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Đệm massage toàn thân có Hồng Ngoại RBI 4,900,000 4,900,000 Xóa
Tổng 4,900,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm