Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Xe lăn cho người bại não FS-958LBCGPY 4,600,000 4,600,000 Xóa
Tổng 4,600,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm