Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Omron - Máy đo huyết áp bắp tay JPN1 1,469,000 1,469,000 Xóa
Tổng 1,469,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm