Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Đèn hồng ngoại BOSOTHERN INFAROFLAMPE 4000 - 4100 520,000 520,000 Xóa
Tổng 520,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm