Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Omron Máy đo huyết áp bắp tay bán tự động HEM-4030 490,000 490,000 Xóa
Tổng 490,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm