Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Omron - Máy đo đường huyết HGM- 112 (Sản phẩm phổ thông) 939,000 939,000 Xóa
Tổng 939,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm