Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 MÁY KHÍ DUNG MŨI HỌNG MAXCARE MAX-123 599,000 599,000 Xóa
Tổng 599,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm