Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 MÁY KHÍ DUNG XÔNG MŨI, HỌNG CITIZEN CUN - 60 1,609,000 1,609,000 Xóa
Tổng 1,609,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm