Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 MÁY ĐO OXY TRONG MÁU VÀ NHỊP TIM MAXCARE MAX-110 2,009,000 2,009,000 Xóa
Tổng 2,009,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm