Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY CITIZEN CH-463E 1,399,000 1,399,000 Xóa
Tổng 1,399,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm