Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Máy Tạo Độ Ẩm LAICA HI3006 1,139,000 1,139,000 Xóa
Tổng 1,139,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm